Archiwum autora: Michał Janowski

Dochody z nieujawnionego źródła

Kupiłeś nieruchomość za gotówkę, a twoje zeznania PIT za ostatnie lata wykazują niewielki dochód? Licz się z zainteresowaniem urzędu skarbowego. Jeśli nie wykażesz legalnego pochodzenia środków, zapłacisz podatek od przychodów z nieujawnionych źródeł. Stawka niemała: 75% przychodu.

Kategorie Prawo podatkowe | Tagi , | komentarze 3

Lokalizacja elektrowni wiatrowych

Budowa elektrowni wiatrowych jest możliwa   na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem sądów administracyjnych,  elektrownie wiatrowe są urządzeniami infrastruktury technicznej.  Pozwala to lokować je na obszarach pozbawionych planu – na podstawie zwykłej decyzji o warunkach zabudowy. 

Kategorie Prawo budowlane | Tagi , , | komentarze 4

Oszuści, naciągacze czy rzetelny biznes, czyli uważaj na wirtualne usługi

Profil ofiary: mały przedsiębiorca, stowarzyszenie, fundacja. Sposób działania: wykorzystanie zaskoczenia i braku świadomości, że umowę można zawrzeć za pomocą maila, przez telefon lub faks.

Kategorie Prawo cywilne | Zostaw komentarz

Odmowa przyznania dotacji: możesz się odwołać

Beneficjent występując o dofinansowanie z Unii Europejskiej nie jest zdany na łaskę organizacji pośredniczącej. Odmowa przyznania dotacji musi być prawidłowo uzasadniona, w oparciu o ściśle wykładane warunki dofinansowania. Jeśli jest uznaniowa, wnioskodawca ma szansę na wygraną przed sądem.

Kategorie Prawo europejskie | Tagi , | Zostaw komentarz

Przedawnienie opłaty adiacenckiej

Organ gminy ma 3 lata na obciążenie właściciela nieruchomości opłatą adiacencką. Biorąc czynny udział w postępowaniu i zgłaszając zarzuty do operatu właściciel może doprowadzić do sytuacji, w której na skutek upływu czasu nie będzie można obciążyć go opłatą.

Kategorie Nieruchomości | Tagi , , | Zostaw komentarz

Sprzedaż nieruchomości – opodatkowanie PIT

Sprzedajesz dom, działkę, mieszkanie? To, na jakich zasadach rozliczyć podatek dochodowy i z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać zależy od tego, kiedy stałeś się właścicielem sprzedawanej nieruchomości (decyduje data z aktu notarialnego). Niniejszy poradnik omawia nowe zasady opodatkowania obowiązujące dla … Czytaj dalej

Kategorie Nieruchomości, Prawo podatkowe | Tagi , , | Zostaw komentarz

Komu przysługuje zachowek i w jakiej wysokości

Dziecku (oraz dalszym zstępnym), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy pominiętym w testamencie, należy się połowa lub 2/3 tego, co odziedziczyliby, gdyby testamentu nie było. Roszczenie o zachowek przysługuje także, gdyż uprawniony dostał coś ze spadku, ale mniej niż ½ lub 2/3 … Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne | Tagi , , , , | komentarzy 8

Rozwód: z orzekaniem o winie stron czy bez

Orzekając rozwód sąd rozstrzyga, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.  Jeśli jednak oboje małżonkowie nie chcą orzekania o winie, sąd nie będzie wnikał w tę okoliczność: na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie.

Kategorie Prawo rodzinne | Tagi , , | Zostaw komentarz

Czy warto zatrudniać członków rodziny

Często członkowie najbliższej rodziny pomagają w prowadzeniu firmy. Pomoc ta może mieć formę stosunku pracy, jak też umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zatrudniający członka rodziny, musi liczyć się z daleko idącymi skutkami podatkowymi oraz w … Czytaj dalej

Kategorie Prawo gospodarcze | Tagi | Zostaw komentarz

Jak się bronić przed opłatą adiacencką

Jeśli gmina wybudowała wodociąg, kanalizację lub drogę, to część kosztów takiej inwestycji może przerzucić na właścicieli okolicznych nieruchomości. Oto kilka wskazówek, jak się przed tym bronić.

Kategorie Nieruchomości | Tagi , | komentarzy 47