Dowożenie dzieci do szkoły: a jednak z punktu zbiórki

Gmina nie musi odbierać dziecka objętego obowiązkiem dowozu bezpośrednio spod domu. Wystarczy, że zorganizuje punkty zbiórki w odległości nie większej niż odpowiednio 3 i 4 kilometry.

 

Blady strach padł na władze jednej z pomorskich gmin. Niewesołe miny mieli także inni samorządowcy. Wszystko przez wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 stycznia 2012 r., w sprawie sygn. akt III SA/Gd 470/11. Sąd przyznał rację rodzicom, domagającym się od wójta, aby ich dziecko było odbierane przez autobus szkolny bezpośrednio spod domu, a nie z oddalonego o 2,6 km punktu zbiórki (przystanku). Informacja o tym szybko obiegła kilka portali dla samorządowców. Gdyby stanowisko sądu miało się ostać, a pomysł – spodobał innym rodzicom, gmina musiałaby zwielokrotnić i tak już niemałe wydatki na organizację dowozów. Po niektóre dzieci, trzeba by zapewne wysyłać taksówki i to od razu z napędem na cztery koła. Kurs autobusu podjeżdżającego pod każdy dom wydłużyłby się do kilku godzin.

 

Jest obowiązek, nie ma wskazówek

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych – 3 km, a w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów – 4 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Alternatywnie gmina powinna zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej. Tyle ustawodawca; w ustawie o systemie oświaty brak wskazówek, jak taki dowóz powinien być zorganizowany. Od dawna ukształtowana praktyka gmin zakładała, że autobus szkolny wraz z opiekunem, odbiera dzieci z wyznaczonych punktów zbiórki (przystanków), zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy.

Rodzicom uczęszczającej do gimnazjum dziewczynki nie spodobało się, że ich dziecko musi pokonywać pieszo kilka kilometrów przez las, aby dojść do punktu zbiórki. Wezwali więc wójta do usunięcia naruszenia prawa poprzez zorganizowanie punktu zbiórki bezpośrednio przed domem. Wójt policzył, że droga dziecka do istniejącego przystanku wynosi 2,6 km, a więc mniej niż przewiduje ustawodawca w przypadku uczniów dobywających do szkoły na własną rękę. Odmówił więc uwzględnienia wezwania.

 

Punkt zbiórki może być w odległości do 3 lub 4 km

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stanął po stronie rodziców, podnosząc że w opisanej sytuacji gmina nie wykonuje ustawowego obowiązku dowożenia uczennicy gimnazjum mieszkającej dalej niż 4 km od szkoły. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił jednak skargę kasacyjną gminy (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 czerwca 2012 r., I OSK 699/12). W ocenie sądu, wykładnia systemowa ustawy przemawia za dopuszczalnością  stosowanej przez gminę organizacji dowozów. Sąd pokreślił, że dotychczasowy punkt zbiórki zorganizowano przy szkole podstawowej, do której kiedyś uczęszczało dziecko skarżących. Ponieważ szkoła podstawowa jest zlokalizowana 2,6 km od domu, gmina nie musiała dowozić dziecka na tym dystansie. Tym bardziej, starsze już teraz dziecko, może samodzielnie (lub pod opieką rodziców), pokonać ten odcinek w drodze do punktu zbiórki dla dzieci dowożonych do gimnazjum.

Podsumowując, właściwa wykładnia art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty prowadzi do wniosku, że o ile droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości wskazane w ustawie (odpowiednio 3 i 4 kilometry), bezwzględnym obowiązkiem gminy jest zapewnienie transportu i opieki (lub pokrycie kosztów komunikacji), przy czym transport nie musi odbywać się bezpośrednio spod domu. Wystarczy zorganizowanie punktu zbiórki w odległości od domu nieprzekraczającej 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Naczelny Sąd Administracyjny nie wypowiedział się co do tego, czy punkt zbiórki musi być ponadto zlokalizowany w granicach administracyjnych miejscowości, w której mieszka dziecko. Wcześniejsze wypowiedzi sądów administracyjnych dają jednak podstawę do wprowadzenia tego dodatkowego warunku. 

 

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz wykorzystać treść tego artykułu we własnej sprawie?

 Zamów poradę prawną na portalu wirtualnyradca.pl!

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Kwantum:

wwwwww.kancelaria-kwantum.pl

e-mailbiuro@kancelaria-kwantum.pl

tel.\fax: +48 58 760 10 16

Podziel się tym artykułem:
  • Facebook
  • email
  • Twitter
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo administracyjne. Dodaj do zakładek ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *