Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Od 1 lipca 2011 r. przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest znacznie łatwiejsze. Nie trzeba już wnosić przedsiębiorstwa jako aportu do spółki, aby zmienić formę prawną prowadzonej indywidualnie firmy. 

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców prowadzi swoje firmy w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie najprostsze i wymaga najmniej formalności, ale ma też liczne wady. Jedną z nich jest pełna odpowiedzialność osoby fizycznej za długi wynikające z prowadzonej działalności – wierzyciele mogą sięgnąć także do jej majątku osobistego (w tym w niektórych przypadkach również do małżeńskiego majątku wspólnego). W pewnym momencie rozwoju firmy taki stopień ryzyka może być zbyt wysoki. Wyjściem z tej sytuacji jest zmiana formy prawnej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, a konkretnie – w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy nie odpowiadają bowiem za zobowiązania spółki z o.o. Oznacza to, że długi mogą być ściągane tylko z majątku własnego spółki, a majątek osobisty udziałowców jest zawsze bezpieczny.

 

PRZED NOWELIZACJĄ BYŁO TRUDNIEJ

Dotychczas ww. zmiana możliwa była na trzy sposoby. Po pierwsze – poprzez dokonanie likwidacji dotychczasowej działalności, a następnie rejestrację nowej spółki i wniesienie do niej uzyskanych z likwidacji środków jako wkładu. Po drugie – poprzez dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz spółki. Ostatnią opcja to wniesienie dotychczasowego przedsiębiorstwa jako aportu (czyli wkładu niepieniężnego) do spółki. Powyższe rozwiązania nie zawsze były jednak korzystne podatkowo. Co więcej, nie następowała tzw. sukcesja generalna praw i obowiązków przedsiębiorcy. Rodziło to wiele problemów, chociażby związanych z umowami z dotychczasowymi kontrahentami – nie przechodziły one automatycznie na spółkę i konieczna była renegocjacja kontraktów. Powyższy problem nie występuje, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na przekształcenie w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych.

 

JAKIE FORMALNOŚCI? JAKIE KOSZTY?

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wymaga przede wszystkim dokonania następujących czynności:

  1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
  2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
  3. powołania członków organów spółki przekształconej (co najmniej zarządu),
  4. podpisania statutu spółki przekształconej,
  5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do planu przekształcenia musi być załączony projekt oświadczenia o przekształceniu, projekt statutu spółki, wycena składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego oraz sprawozdanie finansowe (sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie samego planu przekształcenia). Plan musi być zbadany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Plan przekształcenia, oświadczenie o przekształceniu oraz statut spółki muszą mieć formę aktu notarialnego. Wiązać się to będzie z koniecznością pokrycia taksy notarialnej za ich sporządzenie, której kwota będzie zależeć od wysokości kapitału zakładowego. W momencie zawarcia umowy spółki powstanie także obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% wartości kapitału zakładowego). Cena za opinię biegłego rewidenta dot. planu przekształcenia może być różna i jest zazwyczaj zależna od rozmiaru przedsiębiorstwa, wartości środków trwałych, ilości dokumentów księgowych itp. (w typowych przypadkach zazwyczaj waha się pomiędzy kwotą 1.500 PLN a 5.000 PLN). Do kosztów całej operacji należy też wliczyć opłaty za dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz za ogłoszenia rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (łącznie 1.000 PLN).

 

CO ZYSKUJESZ PRZEKSZTAŁCAJĄC DZIAŁALNOŚĆ W SPÓŁKĘ

W przejściu przez gąszcz wyżej opisanych formalności z pewnością pomogą przedsiębiorcy dobry prawnik i księgowy. Jakie są jednak zalety przekształcenia działalności w spółkę z o.o.? 

Przede wszystkim następuje tzw. sukcesja generalna praw i obowiązków. Oznacza to, że z dniem przekształcenia nowopowstała spółka z o.o. staje się stroną wszelkich stosunków cywilnoprawnych dotychczasowego przedsiębiorcy. Nie trzeba zatem podpisywać nowych umów najmu lokalu firmy czy też renegocjować kontraktów z kontrahentami. Zachowana zostaje pewna ciągłość, która znacznie ułatwia dalsze prowadzenie biznesu w nowej formie prawnej. Przepisy mówią także o sukcesji administracyjnoprawnej. Na spółkę przejdą zatem co do zasady wszelkie zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane przedsiębiorcy przed przekształceniem. Niestety nie dotyczy to ulg podatkowych.

Drugą niezmiernie ważną kwestią jest wyłączenie odpowiedzialności za długi spółki. Dla wielu osób jest to najważniejsza zaleta przekształcenia. Dotychczasowy przedsiębiorca staje się wspólnikiem spółki i nie odpowiada za jej zobowiązania własnym, osobistym majątkiem. Wierzyciele mogą dokonywać egzekucji tylko z majątku samej spółki (w niektórych przypadkach także z majątku członków zarządu – trzeba zatem rozważyć, czy nie zrezygnować z samodzielnego zarządzania na rzecz zatrudnienia wykwalifikowanego managera).

Trzeba jednak pamiętać o minusach przekształcenia. Oznacza ono bowiem nie tylko konieczność wprowadzenia pełnej księgowości, ale również podwójne opodatkowanie przychodów. Spółka płaci podatek od osób prawnych (CIT), a wspólnik od zysków z tytułu otrzymywanej dywidendy musi odprowadzić PIT. Istnieją sposoby na minimalizację tego zjawiska i uniknięcie CIT poprzez generowanie kosztów dla spółki, ale nie w każdej sytuacji jest to możliwe.

 

PRZED DAWNYMI DŁUGAMI NIE UCIEKNIESZ

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie może być jednak postrzegane jako łatwy sposób na ucieczkę przed długami własnej firmy. Ustawodawca przewidział bowiem 3-letni termin, w trakcie którego przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za dotychczasowe zobowiązania powstałe przed przekształceniem. To samo dotyczy zaległości podatkowych – po wydaniu przez organ podatkowy stosownej decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, dotychczasowy przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za długi podatkowe związane z prowadzoną działalnością powstałe przed transformacją.

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz wykorzystać treść tego artykułu we własnej sprawie?

 Zamów poradę prawną na portalu wirtualnyradca.pl!

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Kwantum:

wwwwww.kancelaria-kwantum.pl

e-mailbiuro@kancelaria-kwantum.pl

tel.\fax: +48 58 760 10 16

Podziel się tym artykułem:
  • Facebook
  • email
  • Twitter
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo gospodarcze, Prawo spółek handlowych z tagami: , . Dodaj do zakładek ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *