Konsorcjum w przetargu

Wymaganiom zamawiających w dużych przetargach rzadko kiedy jest w stanie sprostać pojedynczy wykonawca. Należy jednak pamiętać, że dwóch lub więcej wykonawców może wspólnie ubiegać się o jedno zamówienie – tworząc tzw. konsorcjum. Łącząc swoje doświadczenie i potencjał można skuteczniej rywalizować o zdobycie kontraktu.

Pierwszym krokiem do wspólnego uczestnictwa wykonawców w przetargu jest ustanowienie wspólnego pełnomocnika. Będzie on reprezentował ich interesy w toku postępowania, złoży ofertę i inne wymagane dokumenty oraz odbierze wszelkie pisma i wezwania od zamawiającego. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba trzecia (np. kancelaria prawnicza), jak i jeden z kooperujących wykonawców – tzw. lider konsorcjum. Dokument umocowujący do reprezentacji wykonawców powinien być pełnomocnictwem szczególnym lub rodzajowym, tj. określającym zakres (rodzaj) czynności, do jakich pełnomocnik będzie upoważniony. W zakresie tym powinna się mieścić przede wszystkim reprezentacja konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualnie upoważnienie do zawarcia umowy (w sytuacji zdobycia zamówienia).

Głównym atutem startowania w przetargu jako konsorcjum jest to, że wykonawcy wchodzący w jego skład mogą wspólnie wykazać spełnianie warunków określonych w SIWZ. Oznacza to, że żaden z nich nie musi spełniać wszystkich warunków samodzielnie – wystarczy, jeśli wszyscy spełniają je łącznie.

Przykład:

Przetarg na budowę stadionu piłkarskiego. Udział w postępowaniu jest uzależniony od posiadania doświadczenia w budowie co najmniej 2 obiektów sportowych spełniających wymagania UEFA i FIFA dla stadionów klasy 3 oraz posiadania zdolności kredytowej na kwotę 30 mln EUR. W takiej sytuacji wystarczające jest, jeżeli jeden z konsorcjantów posiada odpowiednie doświadczenie w budowie w/w obiektów, a inny stosowną zdolność kredytową.

 

Jednakże tzw. negatywne warunki udziału w postępowaniu każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi spełniać samodzielnie. Chodzi tu m.in. o niezaleganie z podatkami oraz brak skazania wykonawców (lub członków ich organów zarządzających) za niektóre przestępstwa. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia każdy z członków konsorcjum musi przedłożyć osobno.

Udogodnieniem dla konsorcjum jest także możliwość wniesienia jednego, wspólnego wadium. O ile w przypadku wadium w pieniądzu nie budzi to żadnych wątpliwości, to większym problemem mogłyby stać się gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Gwarancja wadialna nie musi być wystawiona na rzecz wszystkich wykonawców razem występujących w przetargu. Zupełnie skuteczna i zgoda z prawem jest gwarancja, w której treści wskazany jest tylko jeden konsorcjant. Zaniechanie jednego z konsorcjantów zawsze odnosi się bowiem do pozostałych członków konsorcjum, dzięki czemu zamawiający w takiej sytuacji ma pewność, że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium. Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (por. wyrok KIO z dn. 23 listopada 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2363/10).

Należy pamiętać, że zamawiający może zastrzec w SIWZ, iż w sytuacji wygrania przetargu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będą oni przed zawarciem kontraktu zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz wykorzystać treść tego artykułu we własnej sprawie?

 Zamów poradę prawną na portalu wirtualnyradca.pl!

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Kwantum:

wwwwww.kancelaria-kwantum.pl

e-mailbiuro@kancelaria-kwantum.pl

tel.\fax: +48 58 760 10 16

Podziel się tym artykułem:
 • Facebook
 • email
 • Twitter
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Zamówienia publiczne z tagami: , . Dodaj do zakładek ten link.

2 Responses to Konsorcjum w przetargu

 1. Lech powiedział:

  Należy jednak pamiętać, że zamawiający może skutecznie określić w SIWZ warunek, aby każdy z członków konsorcjum złożył osobne wadium.

 2. Mark powiedział:

  Należy jednak pamiętać, że zamawiający może skutecznie określić w SIWZ warunek, aby każdy z członków konsorcjum złożył osobne wadium.
  +1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *