Opóźnienie wypłaty wynagrodzenia – co robić, gdy nie dostajemy pensji na czas

W tym krótkim artykule dowiesz się jak zareagować, jeśli Twój szef opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 85 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (jest on zazwyczaj określony w zakładowym regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym lub bezpośrednio w umowie o pracę). Jeżeli nasze wynagrodzenie płatne jest co miesiąc – musi ono wpłynąć na nasze konto najpóźniej 10-ego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, który przepracowaliśmy. Jeżeli 10-ty przypada w dzień wolny od pracy – pensję musimy dostać dzień wcześniej. Tak to wygląda w teorii. A życie uczy nas niestety, że pracodawcy niejednokrotnie nie trzymają się terminów wypłat, wodząc pracowników za nos, tłumacząc się opóźnieniami w bankach, trudną sytuacją finansową firmy czy wszechobecnym kryzysem. Co zatem powinniśmy zrobić, gdy nie dostajemy pensji na czas?

Pierwszym krokiem powinno być zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o tym, że pracodawca nie dopełnia terminowości wypłacania wynagrodzenia. Inspektor PIP po otrzymaniu zawiadomienia powinien przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy i – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wypłat – wydać decyzję nakazującą wypłatę wynagrodzenia. Takowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, a pracodawca będzie musiał poinformować PIP o realizacji nałożonego nakazu.

Pamiętajmy o tym, że nie wypłacanie w terminie wynagrodzenia za pracę (jak też bezpodstawne jego obniżanie lub dokonywanie bezpodstawnych potrąceń) jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny od 1.000 do 30.000zł. Warto przypomnieć o tym swojemu szefowi.

Jeżeli powyższe działania nie przynoszą rezultatu i pracodawca dalej nie wypłaca pensji – powinniśmy wnieść do sądu pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Jeżeli będziemy dochodzić kwoty niższej niż 50.000zł – nie musimy ponosić kosztów sądowych. W pozwie trzeba też wskazać, iż dochodzimy zaległego wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności. Jeżeli w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia ponieśliśmy szkodę, możemy ponadto wytoczyć powództwo o odszkodowanie na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego. Ten tryb wymaga jednak więcej wysiłku, a wygranie sprawy odszkodowawczej jest znacznie trudniejsze – trzeba udowodnić powstanie i wysokość szkody oraz wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieterminową wypłatą pensji a szkodą.

Co więcej, w opisanej sytuacji możemy rozwiązać umowę o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym). Wystarczy złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie, w którym musimy wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Niewypłacanie wynagrodzenia w terminie jest bowiem ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, nawet jeżeli pracodawca nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia z przyczyn od niego niezależnych, np. z powodu utraty płynności finansowej. W związku z rozwiązaniem umowy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (lub za okres 2 tygodni – jeżeli zawarliśmy umowę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy).

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz wykorzystać treść tego artykułu we własnej sprawie?

 Zamów poradę prawną na portalu wirtualnyradca.pl!

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Kwantum:

wwwwww.kancelaria-kwantum.pl

e-mailbiuro@kancelaria-kwantum.pl

tel.\fax: +48 58 760 10 16

Podziel się tym artykułem:
  • Facebook
  • email
  • Twitter
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo pracy z tagami: , . Dodaj do zakładek ten link.

2 Responses to Opóźnienie wypłaty wynagrodzenia – co robić, gdy nie dostajemy pensji na czas

  1. Witek powiedział:

    Transakcję można też chronić PRZED (jest firma która oferuje coś a'la ubezpieczenie wynagrodzenia). Tylko radzenie tego pacownikowi post factum to trochę jak mówienie skacowanemu że było nie pić…

  2. BBB powiedział:

    Tylko jak walczyć z takim pracodawcą, który non stop nie wypłaca pensji na czas, jeśli jest się jedynym zatrudnianym pracownikiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *