Podatki – bądź pewien konsekwencji umów, które podpisujesz

Każda transakcja, niezależnie czy zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy pomiędzy osobami nieprowadzącymi takiej działalności powoduje konsekwencje podatkowe. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tych konsekwencji zanim złożymy swój podpis pod umową.

Podatki = wątpliwości i problemy

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy wykonując wielokrotnie takie same lub podobne czynności szybko uczą się jakie skutki podatkowe powodują swym działaniem. Pomimo tego niemalże każdy przedsiębiorca ma wiele wątpliwości związanych z podatkami i zapewne nie jeden raz wojował z urzędem skarbowym.

W przypadku osób pracujących na umowę o pracę czy też na zlecenie wszelkie podatkowe kwestie związane z zatrudnieniem załatwia pracodawca jako płatnik. Jednak niejednokrotnie także i tu pojawiają się problemy dotyczące podatków. Tytułem przykładu wskazać można opodatkowanie otrzymanych od pracodawcy świadczeń w postaci bonów, szkoleń czy wykupienie świadczeń zdrowotnych. Dziwić mogą również różne zasady rozliczania zleceń o wartości do 200 zł i ponad tę kwotę. Także rozliczenia roczne podatku dochodowego, choć w swej istocie zeznania nie zmieniają się od lat, to wciąż mogą stanowić kłopot dla podatników.

Jednak największe wątpliwości pojawiają się, gdy zawieramy umowę nietypową dla naszego codziennego życia. Zapewne dla większości podatników taką umową jest transakcja związana z nieruchomościami – sprzedaż działki czy mieszkania, ustanowienie dożywocia, służebności lub użytkowania. Często jest to jedyna taka umowa w życiu osoby fizycznej. Związana jest zazwyczaj ze znacznymi pieniędzmi, dlatego konsekwencje podatkowe są również odpowiednio wysokie.

Gąszcz przepisów

Przepisy podatkowe nie dość, że są skomplikowane to bardzo często się zmieniają. W przypadku sprzedaży nieruchomości obowiązują obecnie aż trzy reżimy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wysokość podatku, sposób jego obliczenia i możliwość zastosowania różnych ulg (mieszkaniowej, meldunkowej) zależy od tego, kiedy nabyliśmy daną nieruchomość – przed 2007 r., w latach 2007-2008 czy od 2009 r. Do tego pamiętać należy, że sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko w sytuacji sprzedaży w okresie pięciu lat od kupna.

Jakby do tej pory mało było komplikacji, wiedzieć należy, że niezależnie od opodatkowania podatkiem dochodowym sama umowa sprzedaży nieruchomości (jak też np. ustanowienie służebności czy użytkowania) zawarta pomiędzy osobami fizycznymi podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku umów dotyczących nieruchomości podatek ten pobiera notariusz przy okazji podpisywania aktu notarialnego. Jednak nie wszystkie czynności trzeba wykonywać przed notariuszem. Przykładowo w przypadku wpisania hipoteki do księgi wieczystej nikt nam nie podpowie, że trzeba zapłacić podatek i nie pomoże ustalić jego wysokości.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych – w teorii 5 lat, w praktyce 7

Pamiętać należy, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że organy skarbowe nawet po kilku latach od czasu, w którym zarobiliśmy dane pieniądze mogą nas skontrolować i ściągnąć należny podatek.

Przykład

Podatnik sprzedał działkę gruntu 20 stycznia 2011 r. Podatek z tytułu dochodu uzyskanego z tej sprzedaży zapłacić należy wraz ze złożeniem rocznego rozliczenia do końca kwietnia 2012 r. Pięcioletni okres przedawnienia liczy się wiec od końca 2012 r. Upłynie on 31 grudnia 2017 r.

Oznacza to w praktyce, że niemal przez 7 lat od uzyskania dochodów organy skarbowe mogą kontrolować nasze zarobki i ściągać podatki.

W bieżącym roku – od 1 stycznia 2011 r. – nie musimy się już bać żadnych konsekwencji podatkowych związanych z przychodami uzyskanymi w roku 2005 r. lub wcześniej.

Gdy nas fiskus dopadnie – odsetki, podatek 75%

Płacąc zaległe podatki należy pamiętać, ze przy rozliczeniu należy stosować przepisy obowiązujące w okresie uzyskania danego dochodu. W praktyce oznacza to, że trzeba na nowo wypełnić PIT-a sprzed kilku lat. Obliczyć podatek czasem według zupełnie innych zasad niż obowiązują obecnie – pamiętajmy, że przed 2007 r. istniała trzystopniowa skala podatkowa a najwyższa stawka wynosiła aż 40% (obecnie stawki w dwustopniowej skali wynoszą 18 i 32%.

Gdy organ podatkowy niespodziewanie zaprosi nas do siebie, by wyjaśnić dlaczego w nieprawidłowej wysokości zapłaciliśmy podatek lub też nie zapłaciliśmy go w ogóle, może na nas czekać niemiła wiadomość – kwota, którą przyjdzie nam zapłacić jest dużo wyższa niż kwota samego podatku.

Jest to spowodowane odsetkami od zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości stóp procentowych NBP. Od dnia 20 stycznia 2011 r. wynoszą one 12,5% rocznie – przez 7 lat może się tego zebrać naprawdę spora kwota.

Od 1 stycznia 2009 r. w przypadku samodzielnej korekty podatku można zastosować niższą stawkę odsetek – 75% procent stawki podstawowej – obecnie 9,38% rocznie. Stawkę obniżoną stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty odsetek w całości. Ważne jest jednak to, że stawki obniżonej nie można zastosować w przypadku korekty dokonanej w wyniku przeprowadzonych przez organ czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej.

Organ może też uznać, że podatnik z pełną świadomością ukrywał swoje dochody przed fiskusem i potraktować je jako przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. W takich sytuacjach organ po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wyjaśnienie ile przychodu uzyskał podatnik wydaje decyzję, w której ustala wysokość należnego do zapłaty podatku.

Podatek z tytułu nieujawnionych przychodów ma charakter sankcji za oszukiwanie fiskusa i jest skrajnie niekorzystny dla podatnika – wynosi on aż 75% uzyskanego przychodu.

Podsumowanie

Gdy zawierana jest umowa należy pamiętać, że oprócz korzyści, które przyniesie, powoduje także obowiązki związane z opodatkowaniem zysku. Warto wcześniej przemyśleć transakcję, gdyż nie jest wykluczone, że istnieje sposób, by zapłacić podatku mniej lub też nie zapłacić go w ogóle.

Zdarza się, że nie zdajemy sobie sprawy z obowiązku zapłaty podatku lub też czasem błędnie uważamy, że przysługuje nam zwolnienie. Zaniedbanie prawidłowego rozliczenia się z podatku we właściwym czasie może kosztować podatnika wiele kłopotów. Na pewno spowoduje utratę dodatkowych pieniędzy – zaległy podatek trzeba będzie zapłacić z odsetkami, albo też skarbówka nakaże nam płacić aż 75% podatku. Dodatkowo pamiętać trzeba, że naruszenie przepisów prawa podatkowego stanowi wykroczeniu albo przestępstwo skarbowe.

Wiele więc można stracić, gdy nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji zawieranych transakcji. Warto więc przed podpisaniem umowy zasięgnąć opinii u prawnika, który doradzi nam w kwestiach podatkowych.

Radca Prawny Radosław Dyki


Podziel się tym artykułem:
  • Facebook
  • email
  • Twitter

O Radosław Dyki

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem wpisu GD/1918. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Wykonywanie zawodu radcy prawnego rozpoczął w 2010 r. Obecnie prowadzi Kancelarię Locus Lege w Gdyni Orłowie. Prowadzi zarówno obsługę przedsiębiorców jak i doradza osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, w tym prawa handlowego a także prawa podatkowego. Szczególną skuteczność osiąga w obszarze windykacji należności, doradztwa przy prowadzeniu spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Reprezentuje podmioty w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podziały majątku) i prawa spadkowego. Od 2006 r. współpracuje z jedną z trójmiejskich szkół wyższych. Współzałożyciel i wykładowca w Gdańskim Centrum Szkoleń Profilowanych w Gdańsku. Autor Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wydanego przez Wydawnictwo ODDK z Gdańska.
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Prawo podatkowe z tagami: , , , . Dodaj do zakładek ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *