Termin zapłaty w umowie – jak uzyskać zapłatę w terminie?

termin zapłaty

Spowolnienie gospodarcze nierozerwalnie wiąże się ze wstrzymywaniem lub opóźnieniami w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami. Jak bronić się przed takim zachowaniem kontrahentów?
Pomoc w tym zakresie dają przepisy ustawy z 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie obszerna nowelizacja tych przepisów, mająca zapewnić dostawcom towarów i usług, aby otrzymywali umówioną zapłatę w jak najkrótszym terminie. Celem regulacji jest ochrona mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) przed zdominowaniem przez dużych przedsiębiorców i narzucaniem długich terminów zapłaty oraz nieuzasadnionym wstrzymywaniem płatności świadczeń pieniężnych. Jak długi może być więc termin zapłaty?

Czytaj dalej
Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Tagi , , , , , , , | Zostaw komentarz

Alimenty na dzieci, na rodziców, na małżonka, zasady i zakres świadczeń

alimenty

Alimenty to pojęcie oznaczające obowiązek regularnego dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Świadczenie alimentacyjne kojarzy nam się najczęściej za obowiązkiem łożenia środków przez rodziców na dzieci a także ze świadczeniami pomiędzy byłymi małżonkami po ich rozwodzie. Sytuacja jest jednak trochę bardziej złożona.

Czytaj dalej
Kategorie Prawo cywilne, Prawo podatkowe, Prawo rodzinne | Tagi , | Zostaw komentarz

Rozwód: czy łatwo go uzyskać?

Związku małżeńskiego (niestety?) nie można tak łatwo rozwiązać. Rozwód uzyskać można bowiem wyłącznie na podstawie wyroku Sądu Okręgowego. Przed sądem odbywa się postępowanie i weryfikowane jest zaistnienie niezbędnych przesłanek rozwodu. Nie mogą także wystąpić szczególne okoliczności wyłączające możliwość orzeczenia rozwodu. Zazwyczaj Sąd bada kwestię winy w rozkładzie związku małżeńskiego a także rozstrzyga spór o uzyskanie alimentów pomiędzy małżonkami. Zdarza się więc, że rozwód zamienia się w kilkuletnią batalię sądową.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo rodzinne | Tagi , , , , , | Zostaw komentarz

Odszkodowanie za uciążliwy hałas z lotniska w Gdańsku – ostatnia szansa

1Mieszkańcy Gdańska i Żukowa zamieszkujący okolice gdańskiego lotniska mogą starać się o odszkodowanie – mają jednak czas tylko do marca 2018 roku. Czytaj dalej

Kategorie Nieruchomości, Prawo cywilne | Tagi , , | Zostaw komentarz

Nie tylko na tacę: remont kościoła z dotacji samorządowej

Utrzymanie kościoła przekracza możliwości parachurch-clouds-sky-bird-steeple-mood-blue-towerfii? Jeśli obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, wsparcia można szukać u lokalnych włodarzy. Jak w każdym przypadku polegania na środkach publicznych, trzeba pamiętać o formalnościach związanych z aplikowaniem oraz prawidłowym wydatkowaniem pieniędzy z dotacji.  Czytaj dalej

Kategorie Finanse publiczne, Nieruchomości | Tagi , , | Zostaw komentarz

Nowe zasady ustalania odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r., czyli kilka słów o nowelizacji terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Już od kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zawiera ona określenie maksymalnych terminów zapłaty jakie strony mogą ustalić w umowie. Przyznaje również wierzycielom możliwość dochodzenia odsetek jako wynagrodzenia za ustalenie odpowiednio długiego terminu zapłaty, a także jako odszkodowania za niedotrzymanie przez dłużnika ustalonego już terminu. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja wskazanej ustawy, która na nowo ustaliła zasady ustalania odsetek w całym systemie prawa cywilnego. Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne | Tagi , , , , , , , | Zostaw komentarz

Lege-artis.edu.pl: próba wyłudzenia po raz trzeci

Regulamin nie tworzy nowych rodzajowo postanowień umownych, może jedynie uzupełniać te, które juLEGEAż z umowy wynikają. Podstępne wyłudzenie kliknięcia akceptującego wielostronicowy regulamin umowy jeszcze nie czyni. Skoro nie ma umowy, nie trzeba płacić.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Tagi , , , | Zostaw komentarz

Jak pobierać pieniądze z rachunku bankowego przedsiębiorcy zajętego przez komornika w ramach postępowania zabezpieczającego?

pigPrzedsiębiorcy pozywani przed Sąd często jeszcze w trakcie trwania procesu mają „przyjemność” zapoznać się z działalnością komorników sądowych. Prowadzone są bowiem postępowania zabezpieczające, które ułatwiają egzekucję po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Takie zabezpieczenie np. poprzez zajęcie rachunku bankowego przedsiębiorcy, często powoduje kłopoty z bieżącą działalnością gospodarczą, gdyż środki finansowe podlegają „zamrożeniu” przez komornika. W takich wypadkach dobrze jest zdawać sobie sprawę z istnienia rozwiązania pozwalającego przedsiębiorcy na ustalenie określonej kwoty, jaką przedsiębiorca będzie mógł pobrać z rachunku i przeznaczyć na bieżącą działalność.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Tagi , , , , | Zostaw komentarz

75% podatek od nieujawnionych dochodów sprzeczny z konstytucją – jak więc odzyskać pieniądze zapłacone fiskusowi?

trybunalW polskim prawie podatkowym istnieje 75% podatek płacony od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie SK 18/09 Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady określania wysokości dochodu, od którego pobierany jest ten podatek, co daje możliwość odzyskania zapłaconych pieniędzy.

  Czytaj dalej

Kategorie Prawo podatkowe | Tagi , | Zostaw komentarz

Termin zapłaty określony w umowie (transakcji handlowej) musi być zgodny z ustawą

Od dnia 28 kwietnia 2013 r. zmianom uległy zasady dotyczące ustalania terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Określono terminy maksymalne, a także dano wierzycielom możliwość dochodzenia wynagrodzenia za ustalenie odpowiednio długiego terminu zapłaty oraz odszkodowania za niedotrzymanie przez dłużnika ustalonego już terminu. Do ustawy wprowadzającej omawiane zmiany Komentarz wydany przez wydawnictwo ODDK z Gdańska przygotował Radosław Dyki, radca prawny z Kancelarii Kwantum w Sopocie.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Tagi , , , , , , , | Zostaw komentarz