Nowe zasady ustalania odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r., czyli kilka słów o nowelizacji terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Już od kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zawiera ona określenie maksymalnych terminów zapłaty jakie strony mogą ustalić w umowie. Przyznaje również wierzycielom możliwość dochodzenia odsetek jako wynagrodzenia za ustalenie odpowiednio długiego terminu zapłaty, a także jako odszkodowania za niedotrzymanie przez dłużnika ustalonego już terminu. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja wskazanej ustawy, która na nowo ustaliła zasady ustalania odsetek w całym systemie prawa cywilnego obowiązującego w Polsce. Z uwagi na zaistniałe zmiany nakładem wydawnictwa ODDK z Gdańska ukazało się drugie wydanie Komentarza do ustawy przygotowane przez Radosława Dyki, radcę prawnego z Kancelarii Kwantum w Sopocie. Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne | Tagi , , , , , | Zostaw komentarz

Lege-artis.edu.pl: próba wyłudzenia po raz trzeci

Regulamin nie tworzy nowych rodzajowo postanowień umownych, może jedynie uzupełniać te, które juLEGEAż z umowy wynikają. Podstępne wyłudzenie kliknięcia akceptującego wielostronicowy regulamin umowy jeszcze nie czyni. Skoro nie ma umowy, nie trzeba płacić.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Zostaw komentarz

Jak pobierać pieniądze z rachunku bankowego przedsiębiorcy zajętego przez komornika w ramach postępowania zabezpieczającego?

pigPrzedsiębiorcy pozywani przed Sąd często jeszcze w trakcie trwania procesu mają „przyjemność” zapoznać się z działalnością komorników sądowych. Prowadzone są bowiem postępowania zabezpieczające, które ułatwiają egzekucję po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Takie zabezpieczenie np. poprzez zajęcie rachunku bankowego przedsiębiorcy, często powoduje kłopoty z bieżącą działalnością gospodarczą, gdyż środki finansowe podlegają „zamrożeniu” przez komornika. W takich wypadkach dobrze jest zdawać sobie sprawę z istnienia rozwiązania pozwalającego przedsiębiorcy na ustalenie określonej kwoty, jaką przedsiębiorca będzie mógł pobrać z rachunku i przeznaczyć na bieżącą działalność.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Tagi , , , , | Zostaw komentarz

75% podatek od nieujawnionych dochodów sprzeczny z konstytucją – jak więc odzyskać pieniądze zapłacone fiskusowi?

trybunalW polskim prawie podatkowym istnieje 75% podatek płacony od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie SK 18/09 Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady określania wysokości dochodu, od którego pobierany jest ten podatek, co daje możliwość odzyskania zapłaconych pieniędzy.

  Czytaj dalej

Kategorie Prawo podatkowe | Tagi , | Zostaw komentarz

Termin zapłaty określony w umowie (transakcji handlowej) musi być zgodny z ustawą

Od dnia 28 kwietnia 2013 r. zmianom uległy zasady dotyczące ustalania terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Określono terminy maksymalne, a także dano wierzycielom możliwość dochodzenia wynagrodzenia za ustalenie odpowiednio długiego terminu zapłaty oraz odszkodowania za niedotrzymanie przez dłużnika ustalonego już terminu. Do ustawy wprowadzającej omawiane zmiany Komentarz wydany przez wydawnictwo ODDK z Gdańska przygotował Radosław Dyki, radca prawny z Kancelarii Kwantum w Sopocie.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Tagi , , , , | Zostaw komentarz

Pierwsza wygrana w sprawie tzw. „bezpłatnych” katalogów

Zawieranie umów w Internecie poddane zostało szczegółowej regulacji prawnej. Ustawa kładzie istotny nacisk na obowiązki informacyjne usługodawcy. Ani niezobowiązujący mail zapraszający do dodania danych do katalogu internetowego, ani formularz rejestracyjny pozbawiony informacji o cenie – nie stanowią oferty odpłatnej usługi w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Tagi , | Komentarzy: 12

Występujesz z pozwem – pamiętaj o podaniu nr PESEL

Spore poruszenie wywołały medialne doniesienia o przypadkach prowadzenia egzekucji komorniczych przeciwko osobom niebędącym dłużnikami.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo pracy, Prawo rodzinne | Komentarzy: 1

Internetowi naciągacze c.d. – sposób „na zmianę regulaminu”

Aby zmiana regulaminu świadczenia usługi wiązała klienta, nie wystarczy jego modyfikacja na stronie. Nowy regulamin powinien zostać klientowi doręczony. Nie można w ten sposób zmieniać  istoty umowy: z bezpłatnej usługi prezentacji danych w katalogu branżowym, na odpłatną usługę reklamową. Umowa ma zawsze pierwszeństwo przed regulaminem.

Czytaj dalej

Kategorie Prawo cywilne, Prawo gospodarcze | Tagi | Komentarzy: 4

Od oferty złożonej w przetargu można się uchylić

Jeśli organizator przetargu (licytacji) nie podał w ogłoszeniu istotnych informacji odnośnie
Hammersprzedawanej nieruchomości, uczestnik ma prawo uchylić się do skutków prawnych oferty. Nie musi wówczas przystępować do umowy i odzyska wpłacone wadium. 

Czytaj dalej

Kategorie Nieruchomości, Prawo gospodarcze | Zostaw komentarz